Söndag 31 maj
 
Inloggning

Glömt ditt lösenord?
Fyll i ditt medlemsnummer så får du ett nytt lösenord!


Felaktig adress?
Logga in enligt ovanför, så kan du själv administrera företagets uppgifter. För vissa medlemmar saknas automatisk koppling. Kontakta då SEYF med medlemsnummer och vilket företag det gäller.

Gesällprov i makeup 2019


Vid följande tillfällen kommer det att vara möjligt att avlägga gesällprov i makeup:

Stockholm: lördag 16 mars 2019 samt lördag 12 oktober 2019

Göteborg: lördag 23 mars 2019 samt lördag 19 oktober 2019

Anmälan skall ske senast två månader innan respektive provtillfälle.

Efter bokning kommer de anmälda att få information om tid och plats mm, senast två veckor före respektive provtillfälle.

För att avlägga gesällprov i makeup gäller att deltagaren har minst 2000 timmar av studier och/eller yrkesverksamhet inom makeupyrket. Provbestämmelserna är framtagna av branschen hösten 2013, reviderade januari 2017 och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2017-03-02.

Antalet timmar har reviderats för att det utöver redan yrkes- och branschaktiva utövare inom makeup, även ska vara möjligt för yrkesfärdiga elever på yrkesprogram inom exempelvis gymnasieskolan att avlägga gesällprov i anslutning till sin yrkesexamen.

Anmälan/önskemål om att avlägga prov görs till SEYF på info@seyf.se. I samband med anmälan bifogas dokumentation gällande behörighetskrav, anställningsbevis eller annan dokumentation gällande innehavandet av minst 2000 timmar av studier och/eller yrkesverksamhet inom makeupyrket. Har du inte haft anställning kan agenter m.fl. hjälpa till att intyga arbetade/yrkesverksamma timmar, år etc.

För vidare information, kan du maila oss på info@seyf.se eller lilian@seyf.se.

Provbestämmelser för gesällen 2019


annons
© 2007-2020 Svenska Estetikers Yrkesförbund | Om cookies